บทความกระพ้อ


 • 174.jpg
  ลูกกระพ้อเรื่องจริงยิ่งต้องรู้ (ตอน 1) 1.ลูกกระพ้อจากอดีตถึงปัจจุบัน ก่อนเขียนเรื่องนี้ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกค้ารายหนึ่ง เมื่อลูกค้าบอกว่าต้องการที่จะเปลี่ยนลูกกระพ้อท...

 • 06.jpg
  1.ลูกกระพ้อจากอดีตถึงปัจจุบัน เรื่องนี้ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกค้าเมื่อลูกค้าส่งคำถามมาว่าต้องการที่จะเปลี่ยนลูกกระพ้อที่ติดมากับเครื่องจักรจากต่างประเทศ ไห้เหมือนเดิม...

 • 1672.jpg
  การรับ(Pick Up) และการจ่าย (Discharge) วัสดุของระบบกระพ้อลำเลียงแบบแรงหนีศูนย์กลาง(Centrifugal Discharge Elevator) 1.ลูกกระพ้อจากอดีตถึงปัจจุบัน เรื่องนี้ผู้เขียนได้รับแรงบันดาล...

 • 099.jpg
  ความเร็วของระบบกระพ้อลำเลียงสำหรับวัสดุที่ไม่ใช่Free Flow 1.ลูกกระพ้อจากอดีตถึงปัจจุบัน เรื่องนี้ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกค้า เมื่อลูกค้าส่งคำถามมาว่าต้องการที่จะเปลี่ยนล...

 • ep5-71.jpg
  1.ลูกกระพ้อจากอดีตถึงปัจจุบัน เรื่องนี้ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจมาจากลูกค้า เมื่อลูกค้าส่งคำถามมาว่าต้องการที่จะเปลี่ยนลูกกระพ้อที่ติดมากับเครื่องจักรจากต่างประเทศ ให้เหมือนเดิมทุ...

 • Screw M8x35.jpg
  น๊อต (Nut) และ Boltทำหน้าที่ยึดลูกกระพ้อ (Buckets) เข้ากับสายพานกระพ้อ (Elevator Belt) มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน แต่ละแบบมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะการใช้งาน โดยออกแ...

 • เปลี่ยนลูกกระพ้อใหม่แต่ใช้สายพานเส้นเดิม สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับทีมงานคอมเวเยอร์ไกด์เบื่อกันหรือยังครับถ้ายังไม่เบื่อกันขอเสียงหน่อยครับ... ฮิ้ววววววววววววววววว โ...

 • Paper นี้เราจะว่าถึงการเลือกลูกกระพ้อพลาสติก เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนลูกกระพ้อ เราควรรู้อะไรบ้าง 1. รู้ว่าถ้าต้องการเปลี่ยนลูกกระพ้อต้องรู้อะไรบ้าง 2. ถ้าต้องการเปลี่...