บทความ Back Stop


 • Backstop-10.jpg
  1.) เกิดอะไรขึ้น? เมื่อวัสดุไหลย้อนกลับ ระบบขนถ่ายลำเลียงวัสดุที่มีมุมเอียงในการขนถ่ายสามารถเกิดเหตุการณ์การไหลย้อนกลับของวัสดุลำเลียงได้เมื่อมอเตอร์ต้นกำลังขับชำรุด ไฟฟ้าดับเครื่...

 • โดยทั่วไปแล้ว Low Speed Back Stop Type จะติดตั้งที่แกนเพลาซึ่งต่อขยายมาจาก Shaft ของ Drive Pulley ด้านตรงข้ามกับDrive Unit ตามรูปด้านล่าง การติดตั้งลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการติดต...

 • Back Stop สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. ชนิดความเร็วสูง (High Speed Back Stop) Back Stop ชนิดความเร็วสูงนั้นมักจะติดตั้งที่ตำแหน่งเพลาภายในของ Gear Boxหรือเพลาของ...

 • Back Stop-01.jpg
  หลายท่านที่ได้ติดตามอ่านบทความจาก Conveyor Guide Co.Ltd. ก่อนหน้านี้ คงทราบหน้าที่การทำงาน และชนิดของ Back Stop กันไปบ้างแล้วนะครับ วันนี้ Conveyor Guide Co.Ltd. จะขอแนะนำ Back St...

 • Back Stop-04.jpg
  การติดตั้ง Back Stop เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนการผลิตเพราะการติดตั้งนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของ Back Stop การติดตั้ง Back Stop ใ...

 • 03.jpg
  หลายท่านที่ได้ดูหรืออ่าน Catalog Back Stop ของ Conveyor Guide กันไปแล้วก็คงจะสงสัยว่าทำไมมันไม่เห็นมี Detail ขนาดของลิ่มเลยแล้วจะออกแบบ ขนาดของร่องลิ่ม (Key Way) ที่เพลาของ Pulley ...

 • Back Stop-03.jpg
  ทำไมขนาดเพลาต้อง ISO STANDARD ขนาดเพลาที่เลือกหรือคำนวณได้นั้นเราควรจะต้องนำมาพิจารณาเลือกขนาดของ Diameter ตาม ISO Standard มีเหตุผลดังนี้ครับ 1. Component ของทุก Brand ในโลกต่าง...

 • Back Stop-09.jpg
  การคำนวณหา Torque เพื่อเลือกขนาดของ Back Stop ในระบบลำเลียงสามารถ ได้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 .จากแรงบิด (Torque) ที่เกิดขึ้นจริงในระบบสายพานลาเลียง การคำนวณและเลือก Back Stop จากวิธี...

 • Back Stop-06.jpg
  การเลือกขนาด(รุ่น)ของ Back Stop นั้นจะพิจารณาเลือกจากแรงบิด (Torque) เป็นปัจจัยหลักในการเลือกใช้แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆประกอบในการพิจารณาคำนวณและเลือกใช้หลายปัจจัยดังต่อไปนี้ 1.กำลัง...

 • Back Stop-03.jpg
  มาเริ่มกันที่บทความแรกของเรากันเลยนะครับหากท่านมีข้อสงสัยอะไรก็ตาม ปรึกษาเราได้ทันที ตามช่องทางต่างๆด้านล่างครับในโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันผู้ผลิตในทุกๆภาคส่วนอุตสาหกรรม...