ตัวแปรที่มีผลต่อการเลือก Back Stop

การเลือกขนาด(รุ่น)ของ Back Stop นั้นจะพิจารณาเลือกจากแรงบิด (Torque) เป็นปัจจัยหลักในการเลือกใช้แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆประกอบในการพิจารณาคำนวณและเลือกใช้หลายปัจจัยดังต่อไปนี้

1.กำลังขับที่ใช้ในระบบ

2.จำนวนรอบในการหมุนของเพลาที่ติดกับ Back Stop

3.ขนาดความโตของเพลาและความยาวของเพลาในส่วนที่ต้องสวมกับBack Stop

4.ชนิดและลักษณะการทางานของเครื่องจักรนั้นๆ

          5.ตำแหน่งที่ติดตั้ง Back Stop เช่น ที่ปลายเพลาของ Head Pulley หรือ ที่เพลาของ Gear Box

          6.ตำแหน่งในการยึดติดตั้ง Torque Arm

          7.พื้นที่ว่างในการติดตั้ง (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรุ่น)

          8.ชั่วโมงการใช้งานในแต่ละวัน

          9.ลักษณะการติดตั้ง แนวตั้ง แนวนอน เป็นต้น

          10. อุณหภูมิแวดล้อม

          11.จำนวนการปิด-เปิดของเครื่องจักรในหนึ่งชั่วโมง

          12.เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ เช่น ลักษณะการทำงานที่เปียกชื่นหรือใกล้เปลวไฟ เป็นต้น


ทั้ง 12 นั้นเป็นตัวแปรในการพิจารณาเลือกใช้ Back Stop แต่หากพิจารณาการติดตั้ง Back Stop ในระบบลำเลียง เช่น สายพานลำเลียง (Belt Conveyor) ,โซ่ลำเลียง (Chain Conveyor), กระพ้อลำเลียง (Bucket Conveyor), ลูกกลิ้งลำเลียง (Power Roller) ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ก็จะน้อยลงไปอีกมากโดยจะขอยกตัวอย่างการคำนวณและการเลือกใช้ในหัวข้อถัดไปครับ