บทความสายพานกระพ้อ

รวมบทความสายพานกระพ้อ 


 • 1.jpg
  ทำไม?...Cover ลอกออกง่าย 1. สายพานกระพ้อ Solid Woven เหมือนกัน....ทำไม ถึงต่างกัน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 วิศวกรของเราได้ออกพบลูกค้าหน้างาน ลูกค้าได้สอบถามว่าทำไม Cover...

 • เรื่องที่ 1. สายพานกระพ้อลำเลียง (Bucket Belt Elevator)คืออะไร? 1.) กระพ้อลำเลียง (Bucket Elevator)คืออะไร? กระพ้อลำเลียง (Bucket Elevator)คือ เครื่องมือในการขนถ่ายวัสดุ...

 • TIPSและส่วนประกอบของสายพานกระพ้อลำเลียง (Bucket Belt Elevator)มีอะไรบ้าง? ภาพด้านข้างของกระพ้อลำเลียง(Bucket Elevator) บทนำกระพ้อลำเลียง (Bucket Elevator)เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายที่ใช้...

 • 14.jpg
  การออกแบบกระพ้อลำเลียง (Bucket Belt Elevator Design) เปิดตาราง (แบบที่ 1) บทนำ เมื่อมีลูกค้าต้องการได้ระบบสายพานกระพ้อลำเลียง (Bucket Belt Elevator)สักต้นหนึ่ง ลูกค้าก็จะติดต่...

 • 18.jpg
  การออกแบบกระพ้อลำเลียง (Bucket Belt Elevator Design) เปิดตาราง (แบบที่ 2) บทนำ เมื่อมีลูกค้าต้องการได้ระบบสายพานกระพ้อลำเลียง (Bucket Belt Elevator) สักต้นหนึ่ง ลูกค้าก็จะติดต่อบร...

 • 7.jpg
  บริษัท XXXX จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปประสบปัญหาระบบสายพานลำเลียงเกิดไฟไหม้ มีความต้องการให้ บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด เข้าตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสายพานดังกล่าว ...

 • ความเป็นมาของปัญหาสายพานกระพ้อ.jpg
  ท่านที่เคยทำงานเกี่ยวกับสายพานลำเลียงคงรู้จักสายพานกระพ้อเป็นอย่างดี ประมาณว่าไม่ต้องมีอะไรมาพูดถึงอีก แต่พออ่านบทความชิ้นนี้ของบริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด จบลง อาจจะต้องเปลี่...

 • สายพานกระพ้อ(Solid Woven Belt )ผ่านกรรมวิธีด้วยการนำชั้นผ้าใบถักทอพิเศษแบบชั้นเดียว (Single Ply )แล้วทำให้อิ่มตัวด้วยPVC ,Pre-stressขณะอบสายพานจึงมีความเสถียรสูง ยืดตัวน้อย เนื้อสา...

 • 18(1).jpg
  กระพ้อลำเลียงจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge Elevator)จะติดลูกกระพ้อบนสายพาน(Belt)หรือโซ่(Chain)โดยลูกกระพ้อ จะติดกันต่อเนื่องไม่ให้มีช่องว่าง กระพ้อลำเลียงแบบ...

 • 44.jpg
  บริษัท XXXX จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปประสบปัญหาระบบสายพานลำเลียงเกิดไฟไหม้ มีความต้องการให้ บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด เข้าตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสายพานดังกล่าว ...

 • 1 (1).JPG
  วัันนี้ทีมงาน Conveyor Guide ขอพาทุกท่านมาชมการเปลี่ยนสายพาน กระพ้อกันว่ามีขั้นตอนการเปลี่ยนอย่างไรบ้าง โดยใช้ลูกกระพ้อจากสายพานเส้นเดิม ย้ายมาติดบนสายพานเส้นใหม่ 1.ปรับTake ...