ตอน 8) ถ้าต้องการเปลี่ยนลูกกระพ้อเลือกอย่างไร

       Paper นี้เราจะว่าถึงการเลือกลูกกระพ้อพลาสติก เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนลูกกระพ้อ              เราควรรู้อะไรบ้าง

 1. รู้ว่าถ้าต้องการเปลี่ยนลูกกระพ้อต้องรู้อะไรบ้าง

 2. ถ้าต้องการเปลี่ยนลูกกระพ้อกับสายพานใหม่ใช้ลูกกระพ้อแบบไหนได้บ้าง

 3. ถ้าต้องการเปลี่ยนลูกกระพ้อโดยใช้สายพานเดิมต้องใช้ลูกกระพ้อแบบไหนจึงจะเหมาะสม

 

ภาพที่ 1 ลักษณะกระพ้อลาเลียง

 


 เมื่อใช้งานลูกกระพ้อได้ระยะหนึ่ง ลูกกระพ้อจะสึกหรอหรือแตกหัก และถึงเวลาเปลี่ยนไปใช้           ลูกกระพ้อของใหม่

 ภาพที่ 2 ลกษณะกระพ้อหมดอายุ

 


เมื่อลูกกระพ้อหมดอายุการใช้งาน ก็จะเป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายบารุงรักษาหรือฝ่ายจัดซื้อที่จะต้องหาลูกกระพ้อมาเปลี่ยนให้เหมาะสมให้เข้าได้กับสายพานที่มีอยู่และใช้งานได้ดี คาถามก็คือว่าจะพิจารณายังไงถึงหาลูกกระพ้อที่เหมาะสมได้

 ภาพที่ 3 ลูกกระพ้อพลาสติกของบริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จำกัด


 

เรื่องนี้ไม่ยากแต่ประการใดหากเราสามารถหาลูกกระพ้อยี่ห้อเดิมชนิดเดิมและขนาดเท่าเดิมจากผู้ผลิตเดิมได้ก็หมดปัญหาไป แต่ปัญหาที่พบอยู่เป็นประจาก็คือว่าหากผู้ที่รับผิดชอบเป็นคนที่มารับหน้าที่ใหม่และคนที่อยู่เดิมที่ออกไปแล้วไม่ได้บอกข้อมูล supplierที่จาหน่ายลูกกระพ้อเดิม หรือไม่มีข้อมูลของลูกกระพ้อให้หาได้ หรือฝ่ายจัดซื้อต้องการหา supplier รายอื่นหลายๆเจ้ามาเปรียบเทียบราคาตามกฎของบริษัทหน่อย เราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไร เรื่องนี้ก็ไม่ยากเช่นกันหากลองมาทาความเข้าใจเรื่องราวสักนิดหน่อยก็จะเข้าใจและเลือกได้อย่างมั่นใจ

ก่อนอื่นต้องทราบว่าในประเทศไทยเราฉีดลูกกระพ้อออกเป็น 2 แบบตามที่ผู้ผลิตได้เรียกกันคือ

แบบหลังเรียบ คือ แผ่นหลังของลูกกระพ้อที่ติดกับสายพานนั้นมีลักษณะตรงและเรียบ

ภาพที่ 4 ลูกกระพ้อพลาสติกแบบหลังเรียบ


 


ภาพที่ 5 รายละเอียดของลูกกระพ้อหลังเรียบ

 

 

 

ภาพที่ 6 รายละเอียดของระยะรูเจาะลูกกระพ้อหลังเรียบ


 

 

แบบหลังนูน คือ แผ่นหลังของลูกกระพ้อที่ติดกับสายพานนั้นมีลักษณะฉีดเป็นรูนูนออกมาจากผนัง จึงเรียกว่าลูกกระพ้อหลังนูน

 

 ภาพที่ 7 ลูกกระพ้อพลาสติกแบบหลังนูน


 

 

 

                                                                       ภาพที่ 8 รายละเอียดของลูกกระพ้อหลังนูน 


ภาพที่ 9 รายละเอียดระยะรูเจาะลูกกระพ้อหลังนูน


 

ซึ่งลูกกระพ้อทั้งสองแบบนี้คุณสมบัติไม่มีอะไรแตกต่างกันเพราะใช้วัสดุเดียวกันผลิตขึ้นมา เพียงแต่ว่า ลูกกระพ้อหลังนูนนั้นขนาดรูและระยะของรูได้ ฉีด(หล่อ)มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ ส่วนลูกกระพ้อหลังเรียบนั้นสามารถเจาะขนาดรูและระยะห่างระหว่างรูภายหลังได้ตามความต้องการของลูกค้า

ดังนั้นถ้าการเปลี่ยนลูกกระพ้อสาหรับโครงการติดตั้งต้นกระพ้อต้นใหม่ หรือสายพานเส้นใหม่การใช้ลูกกระพ้อหลังเรียบหรือลูกกระพ้อหลังนูนก็จะใช้ได้เหมือนกัน ใช้อะไรก็ได้ไม่มีอะไรแตกต่างแต่ประการใด ส่วนมากที่สอบถามมา คนใช้งานก็ตอบว่าอยากใช้เหมือนของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเป็นเรื่อง Play Safe ที่เข้าใจได้ แต่ถ้าต้องกาความสะดวกรวดเร็วและระยะรูถูกต้องแม่นยา ขอแนะนาให้ใช้ลูกกระพ้อหลังนูนจะเหมาะสมกว่าเพราะการฉีดออกมาจาก Mole จะทาให้ขนาดรูและระยะระหว่างรูนั้นมีความแม่นยาแน่นอน


ภาพที่ 10 ลักษณะเครื่องฉีด Mole