ทดสอบความชันสูงสุดของสายพาน

ทดสอบความชันสูงสุดของสายพานที่สามารถลำเลียงวัสดุได้

1.คำนำ

มีลูกค้าถาม คอนเวเยอร์ไกด์อย่างเสมอๆว่า เมื่อต้องการลำเลียง product ขึ้นในแนวเอียงของคอนเวเยอร์จะสามารถขึ้นได้สูงสุดกี่องศา วัสดุถึงจะไม่ไหลกลับลงมาด้านล่าง

เรื่องนี้ไม่มีใครให้คำตอบอย่างแน่นอนได้เพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างซึ่งต้องนำมาพิจารณาเช่น ลักษณะผิวหน้าของสายพานว่าหยาบหรือลื่น คุณสมบัติของ product เองแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกัน มีมุมกองมากหรือน้อย ขณะเดียวกัน บางที Shape ก็อาจจะเป็น ก้อนกลม เหลี่ยมหรือ มีความชื้นมากน้อยแค่ไหน แห้งเปียกหรือมีน้ำผสมอยู่ ซึ่งคุณสมบัติของวัสดุนี้ จะมีผลต่อแรงเสียดทานระหว่างผิวสายพานและผิวโปรดักส์นั้นๆ

ทางเลือกหรือคำตอบที่ดีที่สุดก็คือจะต้องเอา product นั้นมาทดลองจริงๆกับสายพานที่จะใช้ลำเลียง

 

2.วัตถุประสงค์

เพื่อหาความชันสูงสุดของ conveyor ที่สามารถทำได้โดยวัสดุไม่ไหลลงสู่ด้านล่าง

 

3. วิธีการทดสอบ

การทดสอบความชันของสายพาน เพื่อหามุมเอียงสูงสุดที่จะลำเลียง Product ได้ ในครั้งนี้ทางเราทำการทดสอบลำเลียงซอสมะเขือเทศ (Product) ขึ้นแนวเอียง conveyor  จะสามารถยกสูงได้กี่องศา ต้องบอกก่อนนะครับว่าในครั้งนี้เราใช้สายพานหน้าเรียบ ไม่ใช่สายพานบั้ง เพราะวัสดุเป็นอาหารที่ต้องให้การทำความสะอาดสายพาน ง่ายและ สะอาดที่สุด ไม่ให้มีเศษเนื้อมะเขือเทศตกค้างบนสายพาน

วิธีการทดลองก็คือ เราเอาสายพานที่ต้องใช้งานไปวางบนไม้กระดานแข็ง จากนั้นก็ยกให้ไม้กระดานโดย เพิ่มหรือลดความชันของสายพานตามองศาที่ต้องการ เสร็จแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าเห็นว่าวัสดุไม่ไหลลงจนเป็นที่พอใจแล้ว ก็แสดงได้ว่าองศานั้นเป็นองศาสูงสุดซึ่งคอนเวเยอร์สามารถยกเอียงได้

 

4.ผลการทดสอบ

  4.1การทดสอบ

ครั้งที่ 1 ความชันของสายพานอยู่ที่ 22 องศา  ปรากฎว่า   เนื้อซอสมะเขือเทศไหลลงข้างล่างเร็วมาก เนื้อมะเขือเทศติดบนสายพานเล็กน้อย                      

                                                                      

 

 

         4.2 การทดสอบครั้งที่ 2

ความชันของสายพานอยู่ที่ 18 องศา  ปรากฎว่า   เนื้อซอสมะเขือเทศไหลลงช้ากว่าครั้งที่ 1   และเนื้อมะเขือเทศติดบนสายพานบางส่วน           

                                                         

                                                                          

             4.3 การทดสอบครั้งที่ 3

ความชันของสายพานอยู่ที่ 15 องศา  ปรากฎว่า   เนื้อซอสมะเขือเทศไหลลงช้ากว่าครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 มากครับ เนื้อมะเขือเทศทั้งหมดค้างอยู่บนสายพานจนเป็นที่พอใจ มีเพียงน้ำที่เป็นของเหลวไหลลงสู่ด้านล่าง

 

 

จากผลการทดสอบ  สรุปได้ว่าถ้าจะนำสายพานหน้าเรียบไปทำการลำเลียงซอสมะเขือเทศ มุมเอียง หรือความชันของสายพานต้องสูงไม่เกิน 15 องศา  วิธีการทดลองนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทดลองกับ product ชนิดต่างๆได้