ทำไมจึงต้องติดตั้ง Back Stop

1.) เกิดอะไรขึ้น? เมื่อวัสดุไหลย้อนกลับ

          ระบบขนถ่ายลำเลียงวัสดุที่มีมุมเอียงในการขนถ่ายสามารถเกิดเหตุการณ์การไหลย้อนกลับของวัสดุลำเลียงได้เมื่อมอเตอร์ต้นกำลังขับชำรุด ไฟฟ้าดับเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในการส่งกำลังเกิดการชำรุดเสียหาย หรือระบบต้องหยุดเนื่องกระบวนการผลิตเอง ทำให้ระบบลำเลียงหยุดเดินในขณะที่ทำการขนถ่ายวัสดุ

          วัสดุวัสดุที่ค้างอยู่บนเครื่องจักรลำเลียง เช่น สายพานลำเลียง (Belt Conveyor) กระพ้อลำเลียง (Bucket Conveyor) โซ่ลำเลียง (Chain Conveyor) จะไหลย้อนกลับเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมากองอยู่ด้านท้ายของระบบลำเลียงหรือTail Pulley เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวสายพานลาเลียง และอุปกรณ์อื่นๆตามมาอีกหลายส่วน นอกจากนี้ยังก่อให้อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว รวมถึงต้นทุนที่มากขึ้นและเวลาที่เสียไปในการเคลียร์วัสดุที่หกบริเวณด้านท้ายของระบบลำเลียงเป็นจำนวนหลายตันก็เป็นได้

 

2.) จะแก้ไขหรือป้องกันการไหลย้อนกลับของวัสดุได้อย่างไร

          พอมาถึงตรงนี้คงมีหลายท่านสงสัยว่าระบบของท่านติดตั้งมานานแล้วและก็คงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ให้เห็นแล้วด้วย จะมีวิธีแก้ไขหรือป้องกันไหมนี่ ?. มีแน่นอนครับมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเป็น ”ตัวช่วย” เรียกชื่อมันว่า “Back Stop” และอาจจะมีบางท่านเรียกมันว่า”Hold Back” ก็ได้นำอุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งเข้าไปกับระบบของท่านก็หมดห่วงนอนหลับฝันดีไปได้เลยนอกช่วยป้องกันวัสดุไหลกลับแล้วในระบบสายพานแบบ Over Land การติดตั้ง Back Stop ยังช่วยลดแรงกระชากในขณะสตาร์ทเนื่องน้ำหนักของสายพานที่ตกท้องช้างในด้าน Return ได้อีกด้วย

          Back Stop สามารถนำมาใช้ในระบบสายพานลำเลียง โซ่ลำเลียง (Chain Conveyor) ที่มีทิศทางในการลำเลียงขึ้นรวมถึงกระพ้อลำเลียง (Bucket Conveyor) ด้วย Back Stop สามารถหมุนเคลื่อนที่ไปได้ในทิศทางเดียวเท่านั้นดังนั้น เราจึงไม่สามารถใช้ Back Stop ในอุปกรณ์ลำเลียงที่มีการระบบสายพานลาเลียงไม่มีการติดตั้ง Back Stop เมื่อระบบลำเลียงหยุดเดินในขณะที่มีวัสดุคงค้างอยู่บนสายพานจึงทำให้วัสดุไหลย้อนมากองด้านท้ายของระบบสายพานลำเลียง ลำเลียงได้ทั้งสองทิศทาง รวมถึงในระบบลำเลียงที่มีทิศทางในการขนถ่ายแบบขนลง (Decline) ด้วย โดยในกรณีอุปกรณ์ลำเลียงวัสดุแบบลำเลียงลงจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “Brake” เป็นตัวช่วยให้ระบบหยุดทำงาน