ตัวต่อหัวสายพานFastener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มีสองแบบ

  

แบบ S1

 

แบบ S4